ĐẦU – ĐUÔI ĐẶC BIỆT

 LẤY SỐ ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI VIP MIỀN BẮC

+Với thẻ nạp 400.000 VNĐ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99%, Nạp thành công anh chị sẽ nhận được Đầu- Đuôi  từ Hội Đồng. Chính Xác Tuyệt đối hôm nay

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 4 cái 100k )

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Tư Vấn Trực Tiếp hoặc Nạp Thẻ:

+CSKH: 085.366.3613

 

Thống kê kết quả Dự Đoán Đề Đầu Đuôi Các Ngày Trước

Ngày Đầu – Đuôi Miền Bắc Kết Quả
HÔM NAY hot hot  ĂN CHẮC
10/12/2018 Đầu 4 Đuôi 1 WIN  Đầu 4– Đuôi 1
09/12/2018 Đầu 1 Đuôi 8 WIN  Đuôi 8
08/12/2018 Đầu 9 Đuôi 0 WIN   Đầu 9
07/12/2018 Đầu 6 Đuôi 3 WIN   Đầu 6
06/12/2018 Đầu 5 Đuôi 4 WIN   Đầu 5– Đuôi 4
05/12/2018 Đầu 8 Đuôi 8 WIN   Đầu 8– Đuôi 8
04/12/2018 Đầu 3 Đuôi 6 WIN  
03/12/2018 Đầu 6 Đuôi 7 WIN  Đầu 6– Đuôi 7
02/12/2018 Đầu 5 Đuôi 6 WIN  Đầu 5– Đuôi 6
01/12/2018 Đầu 3 Đuôi 9 WIN  Đuôi 9
30/11/2018 Đầu 2 Đuôi 1 WIN  Đầu 2- Đuôi 1
29/11/2018 Đầu 2 Đuôi 9 WIN  Đầu 2- Đuôi 9
28/11/2018 Đầu 6 Đuôi 5 WIN  Đầu 6
27/11/2018 Đầu 2 Đuôi 6 WIN  Đuôi 6
26/11/2018 Đầu 3 Đuôi 3 WIN  Đầu 3- Đuôi 3
25/11/2018 Đầu 3 Đuôi 5 WIN  Đầu 3- Đuôi 5
24/11/2018 Đầu 5 Đuôi 7 WIN  Đầu 5
23/11/2018 Đầu 1 Đuôi 4 WIN  Đầu 1– Đuôi 4
22/11/2018 Đầu 7- Đuôi 1 WIN  Đuôi 1
21/11/2018 Đầu. 2– Đuôi 3 WIN  Đầu. 2
20/11/2018 Đầu. 2– Đuôi 2 WIN  Đầu. 2– Đuôi 2
19/11/2018 Đầu. 0– Đuôi 1 WIN  Đầu. 0– Đuôi 1
18/11/2018 Đầu. 4– Đuôi 4 WIN  Đầu. 4– Đuôi 4
17/11/2018 Đầu. 0– Đuôi 2 WIN  Đầu. 0– Đuôi 2
16/11/2018 Đầu. 5– Đuôi 1 WIN  
15/11/2018 Đầu. 5– Đuôi 1 WIN  
14/11/2018 Đầu. 5– Đuôi 1 WIN  
13/11/2018 Đầu. 5– Đuôi 9 WIN   Đầu. 5- Đuôi 9
12/11/2018 Đầu. 7– Đuôi 0 WIN   Đầu. 7- Đuôi 0
11/11/2018 Đầu. 7– Đuôi 4 WIN   Đầu. 7
10/11/2018 Đầu. 8– Đuôi 4 WIN   Đầu. 8- Đuôi 4
09/11/2018 Đầu. 6– Đuôi 9 WIN   Đầu. 6- Đuôi 9
08/11/2018 Đầu. 5– Đuôi 9 WIN   
07/11/2018 Đầu. 1– Đuôi 1 WIN   Đầu. 1– Đuôi 1
06/11/2018 Đầu. 5– Đuôi 5 WIN   Đầu. 5– Đuôi 5
05/11/2018 Đầu. 2– Đuôi 4 WIN   Đầu. 2– Đuôi 4
04/11/2018 Đầu. 4– Đuôi 4 WIN   Đầu. 4– Đuôi 4
03/11/2018 Đầu. 2– Đuôi 2 WIN   Đuôi 2
02/11/2018 Đầu. 4– Đuôi 8 WIN  Đầu. 4 Đuôi 8
01/11/2018 Đầu. 8– Đuôi 9 WIN  Đầu. 8 Đuôi 9
31/10/2018 Đầu. 3– Đuôi 5 WIN  Đầu. 3 Đuôi 5
30/10/2018 Đầu. 1– Đuôi 8 WIN  Đầu. 1 Đuôi 8
29/10/2018 Đầu. 6– Đuôi 3 WIN  
28/10/2018 Đầu. 8– Đuôi 0 WIN  Đầu. 8
27/10/2018 Đầu. 9– Đuôi 4 WIN  Đầu. 9– Đuôi 4
26/10/2018 Đầu. 3– Đuôi 3 WIN  Đầu. 3– Đuôi 3
25/10/2018 Đầu. 3– Đuôi 8 WIN  Đầu. 3– Đuôi 8
24/10/2018 Đầu. 5– Đuôi 3 WIN  Đuôi 3
23/10/2018 Đầu. 6– Đuôi 2 WIN Đầu. 6– Đuôi 2
22/10/2018 Đầu. 2– Đuôi 3 Miss
21/10/2018 Đầu. 3– Đuôi 7 WIN  Đầu 3
20/10/2018 Đầu 2– Đuôi 8 WIN  Đầu 2– Đuôi
19/10/2018 Đầu 5 – Đuôi 4 WIN  Đuôi 4
18/10/2018 Đầu – Đuôi 0 WIN Đầu 5 – Đuôi 0
17/10/2018 Đầu 1 – Đuôi 6 WIN Đầu 1 – Đuôi 6
16/10/2018 Đầu 4 – Đuôi 9 Miss
15/10/2018 Đầu 4 – Đuôi 7 Miss
14/10/2018 Đầu – Đuôi 4 WIN Đầu 2
13/10/2018 Đầu 7- Đuôi 4 Miss
12/10/2018 Đầu 1– Đuôi 8 WIN Đầu 1– Đuôi 8
11/10/2018 Đầu 0– Đuôi 5 WIN Đầu 0– Đuôi 5
10/10/2018 Đầu 5– Đuôi 3 WIN Đuôi 3
09/10/2018 Đầu 3– Đuôi 7 WIN Đầu 3
08/10/2018 Đầu 3– Đuôi 2 WIN Đầu 3– Đuôi 2
07/10/2018 Đầu 8- Đuôi 5 Miss
06/10/2018 Đầu 5- Đuôi 5 Win   Đuôi 5
05/10/2018 Đầu 2– Đuôi 6 Win  Đầu 2– Đuôi 6
04/10/2018 Đầu 3– Đuôi 4 Win  Đầu 3– Đuôi 
03/10/2018 Đầu 1– Đuôi 7 Win  Đuôi 7
02/10/2018 Đầu 4– Đuôi 1 Win  Đầu 4
01/10/2018 Đầu 6– Đuôi 5 Win  Đầu 6– Đuôi 5
30/09/2018 Đầu 1– Đuôi 5 Win  Đuôi 5
29/09/2018 Đầu 3– Đuôi 0 Win Đầu 3– Đuôi 0
28/09/2018 Đầu 5– Đuôi 6 Win Đầu 5– Đuôi 6
27/09/2018 Đầu 5– Đuôi 4
Miss
26/09/2018 Đầu 1– Đuôi 1
Miss
25/09/2018 Đầu 5– Đuôi 4
Win Đầu 5– Đuôi 4
24/09/2018 Đầu 6– Đuôi 9
Win Đầu 6– Đuôi 9
23/09/2018 Đầu 6– Đuôi 2
Win Đầu 6– Đuôi 2
22/09/2018 Đầu 7- Đuôi 8
Win Đầu 7– Đuôi 8
21/09/2018 Đầu 2– Đuôi 1
Win Đầu 2– Đuôi 1
20/09/2018 Đầu 9– Đuôi 6
Win Đầu 9– Đuôi 6
19/09/2018 Đầu 7– Đuôi 7
Win Đầu 7– Đuôi 7
18/09/2018 Đầu 2– Đuôi 0
Win Đầu 2– Đuôi 0
17/09/2018 Đầu 4– Đuôi 3
Win Đầu 4– Đuôi 3
16/09/2018 Đầu 4– Đuôi 7
Miss
15/09/2018 Đầu 7– Đuôi 8
Win Đầu 7
14/09/2018 Đầu 8– Đuôi 6
Win Đầu 8
13/09/2018 Đầu 3– Đuôi 2
Win Đuôi 2
12/09/2018 Đầu 5- Đuôi 6
Win Đầu 5– Đuôi 6
11/09/2018 Đầu 4- Đuôi 3
Win Đầu 4
10/09/2018 Đầu 8- Đuôi 9
Miss
09/09/2018 Đầu 5- Đuôi 3
Win Đầu 5- Đuôi 3
08/09/2018 Đầu 1- Đuôi 5
Win Đầu 1- Đuôi 5
07/09/2018 Đầu 5– Đuôi 7
Win Đuôi 7
06/09/2018 Đầu 6- Đuôi 4
Win Đầu 6– Đuôi 4
05/09/2018 Đầu 8 Đuôi 9
Win Đầu 8
04/09/2018 Đầu 3 Đuôi 8
Win Đuôi 8
03/09/2018 Đầu 4 Đuôi 9
Win Đầu 4– Đuôi 9
02/09/2018 Đầu 4 Đuôi 6
Win Đầu 4
01/09/2018 Đầu 7 Đuôi 9
Win Đuôi 9
31/08/2018 Đầu 4 Đuôi 5
Miss
30/08/2018 Đầu 6 Đuôi 0
Win Đầu 6- Đuôi 0
29/08/2018 Đầu 4 Đuôi 7
Win Đuôi 7
28/08/2018 Đầu 2 Đuôi 7
Win Đầu 2– Đuôi 7
27/08/2018 Đầu 8 Đuôi 7
Win Đầu 8– Đuôi 7
26/08/2018 Đầu 8 Đuôi 2
Win Đầu 8
25/08/2018 Đầu 6 Đuôi 0
Win Đầu 6- Đuôi 0
24/08/2018 Đầu 0 Đuôi 7
Win Đuôi 7
23/08/2018 Đầu 3- Đuôi 5
Win Đầu 3– Đuôi 5
22/08/2018 Đầu 7- Đuôi 2
Win Đầu 7
21/08/2018 Đầu 5- Đuôi 6
Win Đầu 5- Đuôi 6
20/08/2018 Đu 0- Đuôi 4
Miss
19/08/2018 Đu 2- Đuôi 8
Miss
18/08/2018 Đầu 6 Đuôi 7
Win Đuôi 7
17/08/2018 Đầu 2- Đuôi 7
Win Đầu 2- Đuôi 7
16/08/2018 Đầu 4 Đuôi 7
Win Đuôi 7
15/08/2018 Đầu 6- Đuôi 2
Win Đầu 6- Đuôi 2
14/08/2018 Đầu 2- Đuôi 4
Miss
13/08/2018 Đầu 4- Đuôi 9
Win Đuôi 4- Đuôi 9
12/08/2018 Đầu 4- Đuôi 6
Miss
11/08/2018 Đầu 6 Đuôi 8
Win Đầu 6
10/08/2018 Đầu 8 Đuôi 9
Win Đầu 8
09/08/2018 Đầu 4 Đuôi 7
Win Đuôi 7
08/08/2018 Đầu 2 Đuôi 7
Win Đầu 2
07/08/2018 Đầu 9 Đuôi 3
Win Đuôi 3
06/08/2018 Đầu 1 Đuôi 7
Win Đầu 1
05/08/2018 Đầu 3 Đuôi 8
Win Đuôi 3- Đuôi 8
04/08/2018 Đầu 6 Đuôi 4
Win Đuôi 4
03/08/2018 Đầu 0 Đuôi 4
Miss
02/08/2018 Đầu 5 Đuôi 8
Win Đuôi 8
01/08/2018 Đầu 4 Đuôi 8
Win Đuôi 8
31/07/2018 Đầu 3 Đuôi 6
Win Đầu 3– Đuôi 6
30/07/2018 Đầu 7 Đuôi 3
Win Đầu 7
29/07/2018 Đầu 9 Đuôi 3
Win Đầu 9
28/07/2018 Đầu 3 Đuôi 6
Win Đầu 3
27/07/2018 Đầu 3 Đuôi 1
Win Đầu 3– Đuôi 1
26/07/2018 Đầu 5 Đuôi 7
Win Đầu 5
25/07/2018 Đầu 3 Đuôi 7
Miss
24/07/2018 Đầu 8 Đuôi 0
Win Đuôi 0
23/07/2018 Đầu 0 Đuôi 6
Win Đuôi 6
22/07/2018 Đầu 9 Đuôi 2
Win Đầu 9– Đuôi 2
21/07/2018 Đầu 2 Đuôi 0
Miss
20/07/2018 Đầu 4 Đuôi 7
Win Đầu 4
19/07/2018 Đầu 1 Đuôi 7
Win Đầu 1– Đuôi 7
18/07/2018 Đầu 6 Đuôi 7
Win Đầu 6
17/07/2018 Đầu 2 Đuôi 8
Win Đầu 2
16/07/2018 Đầu 3 Đuôi 1
Win Đuôi 1
15/07/2018 Đầu 4 Đuôi 8
Win Đầu 4
14/07/2018 Đầu 2 Đuôi 8
Win Đầu 2
13/07/2018 Đầu 0 Đuôi 8
Win Đầu 0
12/07/2018 Đầu 6 Đuôi 5
Win Đầu 6- Đuôi 5
11/07/2018 Đầu 2 Đuôi 0
Miss
10/07/2018 Đầu 0 Đuôi 2
Miss
09/07/2018 Đầu 4 Đuôi 7
Win Đầu 4
08/07/2018 Đầu 1 Đuôi 3
Miss
07/07/2018 Đầu 6 Đuôi 4
Win Đầu 6
06/07/2018 Đầu 9 Đuôi 4
Win Đuôi 4
05/07/2018 Đầu 4 Đuôi 5
Win Đuôi 5
04/07/2018 Đầu 3 Đuôi 8
Miss
03/07/2018 Đầu 6 Đuôi 9
Miss
02/07/2018 Đầu 6 Đuôi 7
Win Đuôi 7
01/07/2018 Đầu 0 Đuôi 6
Miss
30/06/2018 Đầu 0 Đuôi 3
Miss
29/06/2018 Đầu 8 Đuôi 1
Win Đầu 8
28/06/2018 Đầu 5 Đuôi 8
Miss
27/06/2018 Đầu 9 Đuôi 7
Win Đầu 9
26/06/2018 Đầu 9 Đuôi 1
Win Đầu 9
25/06/2018 Đầu 1 Đuôi 3
Win Đuôi 3
24/06/2018 Đầu 4 Đuôi 9
Win Đầu 4- Đuôi 9
23/06/2018 Đầu 9 Đuôi 6
Win Đầu 9- Đuôi 6
22/06/2018 Đầu 0 Đuôi 3
Win Đuôi 3
21/06/2018 Đầu 9 Đuôi 7
Win Đầu 9- Đuôi 7
20/06/2018 Đầu 1 Đuôi 5
Win Đầu 1- Đuôi 5
19/06/2018 Đầu 3 Đuôi 0
Miss
18/06/2018 Đầu 3 Đuôi 6
Win Đầu 3
17/06/2018 Đầu 6 Đuôi 8
Win Đầu 6
16/06/2018 Đầu 3 Đuôi 5
Miss
15/06/2018 Đầu 4 Đuôi 6
Win Đầu 4
14/06/2018 Đầu 6 Đuôi 7
Miss
13/06/2018 Đầu 4 Đuôi 7
Win Đuôi 7
12/06/2018 Đầu 6 Đuôi 7
Miss
11/06/2018 Đầu 3 Đuôi 4
Win Đuôi 4
10/06/2018 Đầu 6 Đuôi 9
Miss
09/06/2018 Đầu 3 Đuôi 7
Miss
08/06/2018 Đầu 2 Đuôi 0
Miss
07/06/2018 Đầu 3 Đuôi 2
Win Đuôi 2
06/06/2018 Đầu 7 Đuôi 5
Win Đầu 7- Đuôi 5
05/06/2018 Đầu 7 Đuôi 5
Win Đuôi 5
04/06/2018 Đầu 8 Đuôi 7
Win Đầu 8
03/06/2018 Đầu 2 Đuôi 8
Miss
02/06/2018 Đầu 8 Đuôi 5
Win Đầu 8- Đuôi 5
01/06/2018 Đầu 0 Đuôi 4
Miss
31/05/2018 Đầu 5 Đuôi 4
Win Đầu 5- Đuôi 4
30/05/2018 Đầu 6 Đuôi 3
Win Đầu 6- Đuôi 3
29/05/2018 Đầu 9 Đuôi 7
Win Đầu 9- Đuôi 7
28/05/2018 Đầu 5 Đuôi0
Miss
27/05/2018 Đầu 0 Đuôi 8
Win Đầu 0- Đuôi 8
26/05/2018 Đầu 2 Đuôi 3
Win Đuôi 3
25/05/2018 Đầu 9 Đuôi 6
Win Đuôi 6
24/05/2018 Đầu 6 Đuôi 7
Win Đầu 6- Đuôi 7
23/05/2018 Đầu 4 Đuôi 6
Win Đầu 4
22/05/2018 Đầu 4 Đuôi 6
Miss
21/05/2018 Đầu 9 Đuôi 0
Miss
20/05/2018 Đầu 7 Đuôi 0
Win Đầu 7- Đuôi 0
19/05/2018 Đầu 4 Đuôi 5
Win Đầu 4- Đuôi 5
18/05/2018 Đầu 2 Đuôi 5
Miss
17/05/2018 Đầu 5 Đuôi 3
Win Đuôi 3
16/05/2018 Đầu 7 Đuôi 5
Win Đầu 7
15/05/2018 Đầu 1 Đuôi 6
Win Đầu 1- Đuôi 6
14/05/2018 Đầu 5 Đuôi 7
Win Đuôi 7
13/05/2018 Đầu 5 Đuôi 6
Win Đuôi 6
12/05/2018 Đầu 2 Đuôi 1
Win Đuôi 1
11/05/2018 Đầu 5 Đuôi 7
Miss
10/05/2018 Đầu 1 Đuôi 3
Win Đầu 1
09/05/2018 Đầu 1 Đuôi 0
Win Đuôi 0
08/05/2018 Đầu 2 Đuôi 9
Miss
07/05/2018 Đầu 6 Đuôi 4
Win Đầu 6- Đuôi 4
06/05/2018 Đầu 1 Đuôi 7
Miss
05/05/2018 Đầu 6 Đuôi 2
Win Đuôi 2
04/05/2018 Đầu 2 Đuôi 6
Miss
03/05/2018 Đầu 5 Đuôi 2
Win Đuôi 2
02/05/2018 Đầu 5 Đuôi 9
Win Đuôi 9
01/05/2018 Đầu 2 Đuôi 9
Miss
30/04/2018 Đầu 8 Đuôi 4
Win Đuôi 4
29/04/2018 Đầu 3 Đuôi 6
Miss
28/04/2018 Đầu 8 Đuôi 6
Win Đầu 8- Đuôi 6
27/04/2018 Đầu 1 Đuôi 6
Miss
26/04/2018 Đầu 8 Đuôi 6
Win Đầu 8- Đuôi 6
25/04/2018 Đầu 7 Đuôi 0
Win Đuôi 0
24/04/2018 Đầu 4 Đuôi 5
Win Đầu 4- Đuôi 5
23/04/2018 Đầu 8 Đuôi 9
Win Đuôi 9
22/04/2018 Đầu 6 Đuôi 8
Win Đầu 6– Đuôi 8
21/04/2018 Đầu 6 Đuôi 6
Win Đầu 6– Đuôi 6
20/04/2018 Đầu 9 Đuôi 8
Miss
19/04/2018 Đầu 8 Đuôi 1
Win Đầu 8
18/04/2018 Đầu 3 Đuôi 2
Win Đuôi 2
17/04/2018 Đầu 6 Đuôi 7
Win Đầu 6
16/04/2018 Đầu 4 Đuôi 5
Win Đầu 4
15/04/2018 Đầu 7 Đuôi 8
Miss
14/04/2018 Đầu 7 Đuôi 0
Win Đầu 7– Đuôi 0
13/04/2018 Đầu 1 Đuôi 7
Win Đầu 1
12/04/2018 Đầu 3 Đuôi 7
Miss
11/04/2018 Đầu 4 Đuôi 7
Miss
09/04/2018 Đầu 2 Đuôi 3
Miss
08/04/2018 Đầu 4 Đuôi 3
Win Đuôi 3
07/04/2018 Đầu 2 Đuôi 3
Miss
06/04/2018 Đầu 0 Đuôi 9
Win Đầu 0- Đuôi 9
05/04/2018 Đầu 0 Đuôi 1
Miss
04/04/2018 Đầu 8 Đuôi 2
Win Đầu 8- Đuôi 2
03/04/2018 Đầu 4 Đuôi 5
Win Đầu 4
02/04/2018 Đầu 1 Đuôi 2
Win Đầu 1– Đuôi 2
01/04/2018 Đầu 1 Đuôi 6
Miss
31/03/2018 Đầu 3 Đuôi 9
Win Đầu 3– Đuôi 9
30/03/2018 Đầu 0 Đuôi 4
Win Đầu 0
29/03/2018 Đầu 2 Đuôi 5
Miss
28/03/2018 Đầu 8 Đuôi 8
Win Đầu 8- Đuôi 8
27/03/2018 Đầu 6 Đuôi 7
Win Đầu 6- Đuôi 7
26/03/2018 Đầu 2 Đuôi 3
Win Đầu 2- Đuôi 3
25/03/2018 Đầu 9 Đuôi 4
Win Đầu 9- Đuôi 4
24/03/2018 Đầu 4 Đuôi 5
Win Đầu 4- Đuôi 5
23/03/2018 Đầu 1 Đuôi 3
Win Đầu 1- Đuôi 3
22/03/2018 Đầu 3 Đuôi 9
Win Đầu 3- Đuôi 9
21/03/2018 Đầu 8 Đuôi 0
Win Đầu 8
20/03/2018 Đầu 6 Đuôi 5
Win Đầu 6- Đuôi 5
19/03/2018 Đầu 9 Đuôi 4
Win Đầu 9- Đuôi 4
17+18/03/2018 BẢO TRÌ
XIN CẢM ƠN
16/03/2018 Đầu 4 Đuôi 9
Win Đầu 4- Đuôi 9
15/03/2018 Đầu 1 Đuôi 6
Win Đầu 0- Đuôi 7
14/03/2018 Đầu 9 Đuôi 7
Miss
13/03/2018 Đầu 0 Đuôi 7
Win Đầu 0- Đuôi 7
12/03/2018 Đầu 7 Đuôi 7
Win Đầu 7- Đuôi 7
11/03/2018 Đầu 1 Đuôi 6
Miss
10/03/2018 Đầu 3 Đuôi 0
Win Đầu 3- Đuôi 0
09/03/2018 Đầu 2 Đuôi 3
Win Đầu 2- Đuôi 3
08/03/2018 Đầu 9 Đuôi 8
Win Đầu 9- Đuôi 8
07/03/2018 Đầu 8 Đuôi 3
Win Đầu 8- Đuôi 3
06/03/2018 Đầu 6 Đuôi 0
Win Đầu 6- Đuôi 0
05/03/2018 Đầu 6 Đuôi 5
Win Đầu 6- Đuôi 5
04/03/2018 Đầu 7 Đuôi 3
Win Đầu 7- Đuôi 3
03/03/2018 Đầu 7 Đuôi 9
Miss
02/03/2018 Đầu 8 Đuôi 0
Win Đầu 8- Đuôi 0
01/03/2018 Đầu 2 Đuôi 8
Win Đầu 2- Đuôi 8
28/02/2018 Đầu 5 Đuôi 7
Win Đầu 5- Đuôi 7
27/02/2018 Đầu 6 Đuôi 6
Win Đầu 6- Đuôi 6
26/02/2018 Đầu 3 Đuôi 9
Win Đầu 3- Đuôi 9
25/02/2018 Đầu 1 Đuôi 0
Win Đầu 1- Đuôi 0
24/02/2018 Đầu 5 Đuôi 4
Win Đầu 5- Đuôi 4
23/02/2018 Đầu 7 Đuôi 6
Miss
22/02/2018 Đầu 8 Đuôi 9
Miss
21/02/2018 Đầu 5 Đuôi 9
Win Đầu 5- Đuôi 9
20/02/2018 Đầu 2  Đuôi 8
Win Đầu 2- Đuôi 8
19/02/2018 Đầu 0  Đuôi 9
Win Đầu 0
15/16/17/18 CHÚC MỪNG NĂM MỚI
NGHỈ TẾT
14/02/2018 Đầu 7  Đuôi 1
Win Đầu 7 – Đuôi 1
13/02/2018 Đầu 0  Đuôi 9
Win Đuôi 9
12/02/2018 Đầu 9  Đuôi 9
Win Đầu 9 – Đuôi 9
11/02/2018 Đầu 6  Đuôi 8
Win Đầu 6 – Đuôi 8
10/02/2018 Đầu 8  Đuôi 1
Win Đầu 8 – Đuôi 1
09/02/2018 Đầu 0  Đuôi 9
Miss
08/02/2018 Đầu 7  Đuôi 5
Win Đầu 2 – Đuôi 5
07/02/2018 Đầu 2  Đuôi 5
Win Đầu 2 – Đuôi 5
06/02/2018 Đầu 9  Đuôi 5
Win Đầu 9 – Đuôi 5
05/02/2018 Đầu 2  Đuôi 9
Win Đầu 2 – Đuôi 9
04/02/2018 Đầu 5  Đuôi 3
Win Đuôi 3
03/02/2018 Đầu 6  Đuôi 9
Miss
02/02/2018 Đầu 0  Đuôi 4
Miss
01/02/2018 Đầu 6  Đuôi 7
Miss
Ngày Đầu – Đuôi Miền Bắc Kết Quả
HÔM NAY hot hot  ĂN CHẮC
30/04/2018 Đầu 8 Đuôi 4
 
29/04/2018 Đầu 3 Đuôi 6
Miss
28/04/2018 Đầu 8 Đuôi 6
Win Đầu 8- Đuôi 6
27/04/2018 Đầu 1 Đuôi 6
Miss
26/04/2018 Đầu 8 Đuôi 6
Win Đầu 8- Đuôi 6
25/04/2018 Đầu 7 Đuôi 0
Win Đuôi 0
24/04/2018 Đầu 4 Đuôi 5
Win Đầu 4- Đuôi 5
23/04/2018 Đầu 8 Đuôi 9
Win Đuôi 9
22/04/2018 Đầu 6 Đuôi 8
Win Đầu 6– Đuôi 8
21/04/2018 Đầu 6 Đuôi 6
Win Đầu 6– Đuôi 6
20/04/2018 Đầu 9 Đuôi 8
Miss
19/04/2018 Đầu 8 Đuôi 1
Win Đầu 8
18/04/2018 Đầu 3 Đuôi 2
Win Đuôi 2
17/04/2018 Đầu 6 Đuôi 7
Win Đầu 6
16/04/2018 Đầu 4 Đuôi 5
Win Đầu 4
15/04/2018 Đầu 7 Đuôi 8
Miss
14/04/2018 Đầu 7 Đuôi 0
Win Đầu 7– Đuôi 0
13/04/2018 Đầu 1 Đuôi 7
Win Đầu 1
12/04/2018 Đầu 3 Đuôi 7
Miss
11/04/2018 Đầu 4 Đuôi 7
Miss
09/04/2018 Đầu 2 Đuôi 3
Miss
08/04/2018 Đầu 4 Đuôi 3
Win Đuôi 3
07/04/2018 Đầu 2 Đuôi 3
Miss
06/04/2018 Đầu 0 Đuôi 9
Win Đầu 0- Đuôi 9
05/04/2018 Đầu 0 Đuôi 1
Miss
04/04/2018 Đầu 8 Đuôi 2
Win Đầu 8- Đuôi 2
03/04/2018 Đầu 4 Đuôi 5
Win Đầu 4
02/04/2018 Đầu 1 Đuôi 2
Win Đầu 1– Đuôi 2
01/04/2018 Đầu 1 Đuôi 6
Miss
31/03/2018 Đầu 3 Đuôi 9
Win Đầu 3– Đuôi 9
30/03/2018 Đầu 0 Đuôi 4
Win Đầu 0
29/03/2018 Đầu 2 Đuôi 5
Miss
28/03/2018 Đầu 8 Đuôi 8
Win Đầu 8- Đuôi 8
27/03/2018 Đầu 6 Đuôi 7
Win Đầu 6- Đuôi 7
26/03/2018 Đầu 2 Đuôi 3
Win Đầu 2- Đuôi 3
25/03/2018 Đầu 9 Đuôi 4
Win Đầu 9- Đuôi 4
24/03/2018 Đầu 4 Đuôi 5
Win Đầu 4- Đuôi 5
23/03/2018 Đầu 1 Đuôi 3
Win Đầu 1- Đuôi 3
22/03/2018 Đầu 3 Đuôi 9
Win Đầu 3- Đuôi 9
21/03/2018 Đầu 8 Đuôi 0
Win Đầu 8
20/03/2018 Đầu 6 Đuôi 5
Win Đầu 6- Đuôi 5
19/03/2018 Đầu 9 Đuôi 4
Win Đầu 9- Đuôi 4
17+18/03/2018 BẢO TRÌ
XIN CẢM ƠN
16/03/2018 Đầu 4 Đuôi 9
Win Đầu 4- Đuôi 9
15/03/2018 Đầu 1 Đuôi 6
Win Đầu 0- Đuôi 7
14/03/2018 Đầu 9 Đuôi 7
Miss
13/03/2018 Đầu 0 Đuôi 7
Win Đầu 0- Đuôi 7
12/03/2018 Đầu 7 Đuôi 7
Win Đầu 7- Đuôi 7
11/03/2018 Đầu 1 Đuôi 6
Miss
10/03/2018 Đầu 3 Đuôi 0
Win Đầu 3- Đuôi 0
09/03/2018 Đầu 2 Đuôi 3
Win Đầu 2- Đuôi 3
08/03/2018 Đầu 9 Đuôi 8
Win Đầu 9- Đuôi 8
07/03/2018 Đầu 8 Đuôi 3
Win Đầu 8- Đuôi 3
06/03/2018 Đầu 6 Đuôi 0
Win Đầu 6- Đuôi 0
05/03/2018 Đầu 6 Đuôi 5
Win Đầu 6- Đuôi 5
04/03/2018 Đầu 7 Đuôi 3
Win Đầu 7- Đuôi 3
03/03/2018 Đầu 7 Đuôi 9
Miss
02/03/2018 Đầu 8 Đuôi 0
Win Đầu 8- Đuôi 0
01/03/2018 Đầu 2 Đuôi 8
Win Đầu 2- Đuôi 8
28/02/2018 Đầu 5 Đuôi 7
Win Đầu 5- Đuôi 7
27/02/2018 Đầu 6 Đuôi 6
Win Đầu 6- Đuôi 6
26/02/2018 Đầu 3 Đuôi 9
Win Đầu 3- Đuôi 9
25/02/2018 Đầu 1 Đuôi 0
Win Đầu 1- Đuôi 0
24/02/2018 Đầu 5 Đuôi 4
Win Đầu 5- Đuôi 4
23/02/2018 Đầu 7 Đuôi 6
Miss
22/02/2018 Đầu 8 Đuôi 9
Miss
21/02/2018 Đầu 5 Đuôi 9
Win Đầu 5- Đuôi 9
20/02/2018 Đầu 2  Đuôi 8
Win Đầu 2- Đuôi 8
19/02/2018 Đầu 0  Đuôi 9
Win Đầu 0
15/16/17/18 CHÚC MỪNG NĂM MỚI
NGHỈ TẾT
14/02/2018 Đầu 7  Đuôi 1
Win Đầu 7 – Đuôi 1
13/02/2018 Đầu 0  Đuôi 9
Win Đuôi 9
12/02/2018 Đầu 9  Đuôi 9
Win Đầu 9 – Đuôi 9
11/02/2018 Đầu 6  Đuôi 8
Win Đầu 6 – Đuôi 8
10/02/2018 Đầu 8  Đuôi 1
Win Đầu 8 – Đuôi 1
09/02/2018 Đầu 0  Đuôi 9
Miss
08/02/2018 Đầu 7  Đuôi 5
Win Đầu 2 – Đuôi 5
07/02/2018 Đầu 2  Đuôi 5
Win Đầu 2 – Đuôi 5
06/02/2018 Đầu 9  Đuôi 5
Win Đầu 9 – Đuôi 5
05/02/2018 Đầu 2  Đuôi 9
Win Đầu 2 – Đuôi 9
04/02/2018 Đầu 5  Đuôi 3
Win Đuôi 3
03/02/2018 Đầu 6  Đuôi 9
Miss
02/02/2018 Đầu 0  Đuôi 4
Miss
01/02/2018 Đầu 6  Đuôi 7
Miss
Chưa được phân loại
3 CÀNG MIỀN BẮC SUPPER VIP

3 CÀNG MIỀN BẮC CHÍNH XÁC 99% ✔ Các chuyên gia Soi Cầu Cao Cấp của chúng tôi khẳng định bắt Siêu Chuẩn  3 Càng Miền Bắc hôm nay. ✔ Cầu đã được các chuyên gia Soi Cầu Lô Đề phân tích kỹ, sau khi nạp thẻ 5.000.000 VNĐ quý khách sẽ nhận …

Chưa được phân loại
BẠCH THỦ LÔ

 Cầu BTL Siêu VIP , Phí dịch vụ: 300.000 VNĐ ✔Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99% ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn lô 6/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU BẠCH THỦ Chính Xác Tuyệt Đối. Chúc anh chị …

Chưa được phân loại
SONG THỦ LÔ

SONG THỦ LÔ ✔ Phí dịch vụ: 300.000 VNĐ ✔ Với những chuyên gia từ hội đồng Đảm bảo se Ăn To. Theo song thủ lô anh chị sẽ GIÀU TO sau 6h30p. ✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00. ✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 300k …