3 CÀNG MIỀN BẮC SUPPER VIP

3 CÀNG MIỀN BẮC CHÍNH XÁC 99%

✔ Các chuyên gia Soi Cầu Cao Cấp của chúng tôi khẳng định bắt Siêu Chuẩn  3 Càng Miền Bắc hôm nay.
✔ Cầu đã được các chuyên gia Soi Cầu Lô Đề phân tích kỹ, sau khi nạp thẻ 5.000.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được 3 Càng Miền Bắc Vip không thể chính xác hơn!
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
✔ Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày.
Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

   ✔QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ 3 CÀNG MIỀN BẮC CHUẨN XÁC

NGÀY 3 CÀNG MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY
21/01/2019 926 Win
20/01/2019 308 Miss
19/01/2019 392 Miss
18/01/2019 289 Win
17/01/2019 116 Win
16/01/2019 573 Miss
15/01/2019 265 Win
14/01/2019  545 Win
13/01/2019 535 Miss
12/01/2019  274 Miss
11/01/2019  363 Miss
10/01/2019 254 Miss
09/01/2019  379 Win
08/01/2019  289 Miss
07/01/2019  489 Win
06/01/2019  393 Miss
05/01/2019  822 Miss
04/01/2019 677 Win
03/01/2019 824  Win
02/01/2019 425 Miss
01/01/2019 689 Win
31/12/2018 355 Miss
30/12/2018  283 Miss
29/12/2018  675 Win
28/12/2018 241  Win
27/12/2018  579 Miss
26/12/2018 230 Miss
25/12/2018  956 Win
24/12/2018  522 Win
23/12/2018 565 Miss
22/12/2018 291 Miss
21/12/2018 367 Win
20/12/2018  272 Miss
19/12/2018  775 Win
18/12/2018  215 Miss
17/12/2018 365  Win
16/12/2018  370 Miss
15/12/2018  252 Miss
14/12/2018 181 Miss
13/12/2018 517 Win
12/12/2018  140 Win
11/12/2018 298 Miss
10/12/2018 241 Miss
09/12/2018 308 Win
08/12/2018 324 Miss
07/12/2018  167 Win
06/12/2018 154  Win
05/12/2018  188 Win
04/12/2018 263 Miss
03/12/2018  667 Win
02/12/2018  456 Win
01/12/2018 645 Miss
30/11/2018 321 Win
29/11/2018  929 Win
28/11/2018  263 Miss
27/11/2018  216 Miss
26/11/2018  033 Win
25/11/2018 635  Win
24/11/2018  756 Miss
23/11/2018  414 Win
22/11/2018  565 Win
21/11/2018  323 Miss
20/11/2018  322 Win
19/11/2018  268 Miss
18/11/2018  262 Miss
17/11/2018 202 Miss
16/11/2018  348 Win
15/11/2018 888 Win
14/11/2018 131 Miss
13/11/2018 265 Miss
12/11/2018  956 Miss
11/11/2018  271 Miss
10/11/2018  284 Win
09/11/2018  669 Win
08/11/2018  259 Miss
07/11/2018 511 Miss
06/11/2018 455 Win
05/11/2018  524 Win
04/11/2018 206 Miss
03/11/2018 532 Miss
02/11/2018 323 Miss
01/11/2018 489 Win
31/10/2018 353 Win
30/10/2018 318 Win
29/10/2018  263 Miss
28/10/2018 868 Miss
27/10/2018 395 Miss
26/10/2018  933 Win
25/10/2018 383 Win
24/10/2018  353 Miss
23/10/2018 662 Win
22/10/2018 153 Miss
21/10/2018 272 Miss
20/10/2018 328 Win
19/10/2018 214  Win
18/10/2018  953 Miss
17/10/2018  516 Win
16/10/2018  524 Win
15/10/2018  760 Miss
14/10/2018  253 Miss
13/10/2018 770 Miss
12/10/2018  218 Win
11/10/2018  280 Miss
10/10/2018  243 Miss
09/10/2018  135 Win
08/10/2018 832 Win
07/10/2018 480 Miss
06/10/2018 217 Miss
05/10/2018 962  Win
04/10/2018 134  Win
03/10/2018  272 Miss
02/10/2018 133 Miss
01/10/2018 250 Miss
30/09/2018 245 Miss
29/09/2018 030 Win
28/09/2018 256 Win
27/09/2018 915  Win
26/09/2018 211 Miss
25/09/2018  654 Win
24/09/2018  531 Miss
23/09/2018  662 Win
22/09/2018 578 Win
21/09/2018 721 Miss
20/09/2018 096 Win
19/09/2018 127 Miss
18/09/2018 120 Miss
17/09/2018 143 Win
16/09/2018 747 Miss
15/09/2018 078 Miss
14/09/2018 586 Miss
13/09/2018 723 Miss
12/09/2018 156 Win
11/09/2018 043 Miss
10/09/2018 889 Miss
09/09/2018 453 Win
08/09/2018 715 Miss
07/09/2018 157 Miss
06/09/2018 964 Win
05/09/2018 789 Miss
04/09/2018 008 Miss
03/09/2018 049 Win
02/09/2018 646 Miss
01/09/2018 879 Miss
31/08/2018 045 Miss
30/08/2018 660 Win
29/08/2018 647 Miss
28/08/2018 227 Miss
27/08/2018 987 Win
26/08/2018 082 Miss
25/08/2018 360 Win
24/08/2018 507 Miss
23/08/2018 835 Miss
22/08/2018 772 Miss
21/08/2018 056 Win
20/08/2018 740 Miss
19/08/2018 228 Miss
18/08/2018 167 Miss
17/08/2018 528 Miss
16/08/2018 147 Miss
15/08/2018 662 Win
14/08/2018 324 Miss
13/08/2018 229 Miss
12/08/2018 639 Miss
11/08/2018 668 Miss
10/08/2018 589 Miss
09/08/2018 747 Miss
08/08/2018 227 Miss
07/08/2018 793 Miss
06/08/2018 271 Miss
05/08/2018 138 Win
04/08/2018 664 Miss
03/08/2018 740 Miss
02/08/2018 658 Miss
01/08/2018 548 Miss
31/07/2018 236 Win
30/07/2018 673 Miss
29/07/2018 593 Miss
28/07/2018 836 Miss
27/07/2018 031 Win
26/07/2018 357 Miss
25/07/2018 837 Miss
24/07/2018 580 Miss
23/07/2018 706 Miss
22/07/2018 882 Miss
21/07/2018 220 Miss
20/07/2018 747 Miss
19/07/2018 817 Win
18/07/2018 667 Miss
17/07/2018 328 Miss
16/07/2018 431 Miss
15/07/2018 746 Miss
14/07/2018 028 Miss
13/07/2018 408 Miss
12/07/2018 965 Win
11/07/2018 824 Miss
10/07/2018 102 Miss
09/07/2018 847 Miss
08/07/2018 245 Miss
07/07/2018 964 Miss
06/07/2018 594 Miss
05/07/2018 245 Miss
04/07/2018 364 Miss
03/07/2018 569 Miss
02/07/2018 567 Miss
01/07/2018 006 Miss
30/06/2018 403 Miss
29/06/2018 981 Miss
28/06/2018 558 Miss
27/06/2018 897 Miss
26/06/2018 991 Miss
25/06/2018 113 Miss
24/06/2018 249 Win
23/06/2018 796 Miss
22/06/2018 103 Miss
21/06/2018 997 Win
20/06/2018 715 Miss
19/06/2018 430 Miss
18/06/2018 133 Win
17/06/2018 568 Miss
16/06/2018 935 Miss
15/06/2018 146 Miss
14/06/2018 363 Miss
13/06/2018 947 Miss
12/06/2018 167 Miss
11/06/2018 834 Miss
10/06/2018 669 Miss
09/06/2018 046 Miss
08/06/2018 520 Miss
07/06/2018 832 Miss
06/06/2018 175 Win 3 Càng
05/06/2018 475 Miss
04/06/2018 087 Miss
03/06/2018 928 Miss
02/06/2018 685 Win 3 Càng
01/06/2018 804 Miss
31/05/2018 754 Miss
30/05/2018 763 Miss
29/05/2018 997 Win 3 Càng
28/05/2018 905 Miss
27/05/2018 408 Win 3 Càng
26/05/2018 873 Win 3 Càng
25/05/2018 996 Miss
24/05/2018 876 Win 3 Càng
23/05/2018 546 Miss
22/05/2018 346 Miss
21/05/2018 590 Miss
20/05/2018 570 Miss
19/05/2018 245 Win 3 Càng
18/05/2018 725 Miss
17/05/2018 653 Miss
16/05/2018 475 Miss
15/05/2018 316 Win 3 Càng
14/05/2018 375 Miss
13/05/2018 336 Miss
12/05/2018 021 Miss
11/05/2018 757 Miss
10/05/2018 713 Miss
09/05/2018 510 Miss
08/05/2018 829 Miss
07/05/2018 664 Win 3 Càng
06/05/2018 217 Miss
05/05/2018 416 Miss
04/05/2018 226 Miss
03/05/2018 952 Miss
02/05/2018 359 Miss
01/05/2018 529 Miss
30/04/2018 584 Miss
29/04/2018 436 Miss
28/04/2018 786 Win 3 Càng
27/04/2018 216 Miss
26/04/2018 986 Win 3 Càng
25/04/2018 507 Miss
24/04/2018 845 Win 3 Càng
23/04/2018 389 Miss
22/04/2018 868 Miss
21/04/2018 966 Win 3 Càng
20/04/2018 098 Miss
19/04/2018 581 Miss
18/04/2018 823 Miss
17/04/2018 067 Miss
16/04/2018 545 Miss
15/04/2018 478 Miss
14/04/2018 870 Win Đề 70
13/04/2018 537 Miss
12/04/2018 167 Miss
11/04/2018 737 Miss
10/04/2018 879 Miss
09/04/2018 625 Miss
08/04/2018 734 Miss
07/04/2018 423 Miss
06/04/2018 409 Miss
05/04/2018 201 Miss
04/04/2018 482 Win 3 Càng
03/04/2018 445 Miss
02/04/2018 012 Win 3 Càng
01/04/2018 516 Miss
31/03/2018 439 Win 3 Càng
30/03/2018 900 Win 3 Càng
29/03/2018 625 Miss
28/03/2018 388 Miss
27/03/2018 767 Miss
26/03/2018 223 Win 3 Càng
25/03/2018 594 Win 3 Càng
24/03/2018 745 Miss
23/03/2018 613 Win 3 Càng
22/03/2018 539 Win 3 Càng
21/03/2018 780 Miss
20/03/2018 365 Miss
19/03/2018 294 Win 3 Càng
17+18/03/2018 BẢO TRÌ XIN CẢM ƠN
16/03/2018 049 Win 3 Càng
15/03/2018 416 Win 3 Càng
14/03/2018 397 Miss
13/03/2018 507 Win 3 Càng
12/03/2018 577 Miss
11/03/2018 216 Miss
10/03/2018 850 Miss
09/03/2018 423 Win 3 Càng
08/03/2018 998 Win 3 Càng
07/03/2018 284 Miss
06/03/2018 760 Miss
05/03/2018 565 Win 3 Càng
04/03/2018 873 Win 3 Càng
03/03/2018 579 Miss
02/03/2018 180 Win 3 Càng
01/03/2018 238 Miss
28/02/2018 657 Win 3 Càng
27/02/2018 347 Miss
26/02/2018 739 Miss
25/02/2018 510 Win 3 Càng
24/02/2018 154 Win 3 Càng
23/02/2018 376 Miss
22/02/2018 989 Miss
21/02/2018 059 Win 3 Càng
20/02/2018 528 Win 3 Càng
19/02/2018 909 Miss
15/16/17/18 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
14/02/2018 871 Win 3 Càng
13/02/2018 489 Win 3 Càng
12/02/2018 799 Miss
11/02/2018 568 Win 3 Càng 
10/02/2018 481 Win 3 Càng 
09/02/2018 609 Miss
08/02/2018 485 Miss
07/02/2018 825 Win 3 Càng 
06/02/2018 495 Win 3 Càng 
05/02/2018 829 Win 3 Càng 
04/02/2018 453 Miss
03/02/2018 601 Miss
02/02/2018 504 Miss
01/02/2018 776 Miss
Chưa được phân loại
BẠCH THỦ LÔ

 Cầu BTL Siêu VIP , Phí dịch vụ: 300.000 VNĐ ✔Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99% ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn lô 6/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU BẠCH THỦ Chính Xác Tuyệt Đối. Chúc anh chị …

Chưa được phân loại
SONG THỦ LÔ

SONG THỦ LÔ ✔ Phí dịch vụ: 300.000 VNĐ ✔ Với những chuyên gia từ hội đồng Đảm bảo se Ăn To. Theo song thủ lô anh chị sẽ GIÀU TO sau 6h30p. ✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00. ✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 300k …

Chưa được phân loại
XIÊN 3 VIP

  Bạch Thủ XIÊN 3 Siêu Chuẩn , Chính Xác 99% Phí Dịch Vụ 500.000 VNĐ ✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99%, Với các chuyên gia từ hội đồng bên em tự tin sẽ ăn Xiên 3 hàng ngày đều như vắt chanh. Tin em đi …